Przeprowadzimy Cię przez największe wyzwania

Sprawdź, jaką wartość możemy wnieść do Twojego projektu. Pomożemy Ci obrać właściwy kierunek i narzędzia potrzebne do osiągnięcia sukcesu.

Oceń nasze doświadczenia – wiele powiedzą Ci o tym, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy.

Zapoznaj się z informacjami o nas. Dowiedz się, jak pracujemy, co uważamy za ważne, w czym się specjalizujemy.

W ofercie

Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności

Elektryfikacja w transporcie to przyszłość. Nie tylko w zachodniej Europie, ale również w Polsce pojazdy na prąd stają się rzeczywistością, co stawia przed organami władzy zarówno centralnej, jak i lokalnej szereg wyzwań. Narzędziem, które ma w praktyczny sposób zebrać zagadnienia istotne dla realizowania przez JST zadań wynikających z „Programu Rozwoju Elektromobilności” w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jest Strategia rozwoju elektromobilności.

Aktualności

213 miast wzięło udział w I etapie naboru wniosków w ramach Programu „Rozwój lokalny”

22 lipca zakończył się I etap naboru wniosków w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Jak podaje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, do 24.07.2019 wpłynęło około 200! zarysów projektów, co oznacza, że prawie 80% spośród 255 uprawnionych gmin złożyło swoją aplikację.

218 przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

22 maja 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Dotację może otrzymać aż 218 beneficjentów, których wnioski opiewają na łączną kwotę blisko 12 mln zł.

Raport o stanie gminy, czyli nowe narzędzie „rozliczania” władz samorządowych

Wkrótce upływa termin na przygotowanie raportów o stanie gminy, stanowiących podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Obowiązek sporządzenia raportu wprowadzony został ostatnią nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Dokument ma podsumowywać działalność wójta w roku poprzednim i powinien koncentrować się w szczególności na realizacji przez niego polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Ostatnio na blogu

Bariery dla partycypacji

Największym wyzwaniem partycypacji jest to, aby wszystkie strony chciały z niej jak najpełniej korzystać, a korzystać często nie chce ani władza, ani społeczeństwo. Dlaczego tak się dzieje? Czy można jakoś temu zaradzić?

Badania społeczne w rewitalizacji – blaski i cenie

Wejście w życie przepisów dotyczących rewitalizacji wprowadziło istotne zmiany w realizacji tego procesu. Wzrosła rola mieszkańców i innych interesariuszy w kreowaniu zmian na obszarach wymagających odnowy. Efektem tego było zwiększenie zainteresowania samorządów realizacją badań społecznych na potrzeby prowadzenia działań związanych z rewitalizacją.

Pułapki analizy ekonomicznej projektów – jak się uchronić przed ryzykiem odrzucenia wniosku?

Zwykle przeprowadzana w sposób niedbały, robiona „od niechcenia”, niejednokrotnie pomijana jako ta mniej istotna część analizy finansowo-ekonomicznej. A przecież to ona decyduje o społecznej przydatności całego projektu, informując tym samym, czy dane przedsięwzięcie „zasługuje” na przyznanie dofinansowania. Mowa oczywiście o analizie ekonomicznej.

Oferta

Gdzie jesteśmy?