22 maja 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Dotację może otrzymać aż 218 beneficjentów, których wnioski opiewają na łączną kwotę blisko 12 mln zł.

Teraz przed samorządami etap negocjacji warunków dofinansowania, w tym m.in. kwoty dotacji, która, zgodnie z Regulaminem naboru, może różnić się od kwoty wnioskowanej.

Jednocześnie Zarząd NFOŚiGW zatwierdził zmiany w Regulaminie naboru wniosków oraz w Programie priorytetowym. Budżet Programu zwiększono z 10 do 12 mln zł, zaś Okres kwalifikowalności kosztów wydłużono do końca 2020 roku (pierwotnie był to 31.12.2019).

Więcej na: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii–transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/