Do 4 lutego można składać wnioski o dofinansowanie na przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności w JST. Refundacja kosztów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może wynieść do 100% wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia – nawet 100 tys. zł.