218 przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

218 przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

22 maja 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Dotację może otrzymać...