Badania społeczne

Właściwe pytania rodzą wartościowe odpowiedzi

Ankietyzacja bezpośrednia

Wywiady kwestionariuszowe PAPI

 

Badania internetowe CAWI

 

Wywiady indywidualne IDI

 

Wywiad grupowy FGI

O badaniach społecznych

Badania społeczne w JST służą zdobyciu wiedzy o problemach, oczekiwaniach, zamiarach całych społeczności lub wybranych ich części. O ile zasadność ich prowadzenia na poziomie kraju czy województwa nigdy nie była podważana, o tyle często kwestionowany jest sens realizowania badań w obrębie małych struktur. Tymczasem obecnie coraz silniej ujawnia się potrzeba badania opinii lokalnych społeczności. Wspomaga to procesy decyzyjne, a w dobie rosnącego znaczenia ruchów obywatelskich i mediów społecznościowych staje się legitymacją dla podejmowanych inicjatyw i decyzji.
Dobrze zrealizowane badania pomagają zrozumieć oczekiwania zarówno jednostek, jak i całych grup społecznych. Trzeba tylko zdecydować, czego chcemy się dowiedzieć. Możemy Ci w tym pomóc, bo wiemy, jak i kogo pytać, i nie zadowalają nas zdawkowe odpowiedzi.

Czytaj dalej

Realizujemy badania społeczne o tematyce dostosowanej do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Koncentrujemy się na wyznaczonym przez Klienta celu badania, dobierając odpowiednią formę, która jest środkiem do jego osiągnięcia. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i realizacji kompleksowych procesów badawczych prowadzonych na potrzeby opracowania diagnoz, strategii, programów. Na życzenie Klienta możemy również zrealizować konkretne badanie wybraną techniką. Prowadzimy badania zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Ankietyzacja bezpośrednia

Ankietyzacja bezpośrednia polega na rozdaniu przez badacza ankiet respondentom bezpośrednio w jednym miejscu (sala szkolna, biuro)…

 Kwestionariusz ankiety wypełniany jest przez respondenta osobiście, a wypełnione kwestionariusze zostają zwrócone osobie realizującej badanie.

Wywiady kwestionariuszowe PAPI

Wywiad z respondentem prowadzony jest przez ankietera, który odczytuje pytania…

 i notuje uzyskiwane odpowiedzi w kwestionariuszu wywiadu.

Badania internetowe CAWI

Wywiad bezpośredni prowadzony za pośrednictwem strony internetowej,

 na której umieszczony zostaje kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia przez respondenta.

Wywiady indywidualne

Indywidualny wywiad pogłębiony…

Indywidualny wywiad pogłębiony polega na pozyskaniu przez badacza szczegółowych informacji podczas wnikliwej rozmowy z respondentem bez ingerencji osób trzecich.

Wywiad grupowy FGI

Zogniskowany wywiad grupowy polega na swobodnej grupowej dyskusji…

Zogniskowany wywiad grupowy polega na swobodnej grupowej dyskusji odpowiednio dobranych respondentów koncentrującej się wokół określonego tematu i prowadzonej przez moderatora na podstawie scenariusza badania fokusowego.

Przejrzystość

Trafne pytania

Zobacz, co docenili nasi Klienci

Komunikacja

Zrozumiała treść

Zaangażowanie

Motywacja

Kluczowe doświadczenia

„Generator nawyków” – wielka zmiana małymi krokami

„Generator nawyków” – wielka zmiana małymi krokami

„Generator nawyków” to aplikacja skierowana do ludzi młodych, zadaniem której jest wspieranie ich w utrwalaniu nawyków oczekiwanych przez pracodawców, motywowanie do osiągania wyznaczonych celów oraz uczenie systematyczności w pracy nad sobą. To innowacyjne narzędzie...

czytaj dalej
Kompleksowy proces rewitalizacji Puław

Kompleksowy proces rewitalizacji Puław

Puławy od lat z sukcesem realizują przedsięwzięcia rozwojowe, stając się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym do zamieszkania. Poprawie ulega jakość infrastruktury i usług, przybywa funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Jednak wciąż są takie miejsca, w których...

czytaj dalej
Ustawowa rewitalizacja w Skarżysku-Kamiennej

Ustawowa rewitalizacja w Skarżysku-Kamiennej

Wejście w życie ustawy o rewitalizacji wytyczyło nowy tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmienił się sposób postrzegania tego procesu. Po latach nadużywania pojęcia „rewitalizacja” i realizacji rozproszonych...

czytaj dalej
Strategia Rozwoju Miasta Chełm

Strategia Rozwoju Miasta Chełm

Miasto Chełm, podobnie jak wiele innych ośrodków, podlegało w ostatnich latach wyraźnym zmianom. Dzięki możliwości pozyskania finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy UE, zrealizowano szereg projektów, w szczególności w zakresie polityki...

czytaj dalej