Bariery dla partycypacji

Największym wyzwaniem partycypacji jest to, aby wszystkie strony chciały z niej jak najpełniej korzystać, a korzystać często nie chce ani władza, ani społeczeństwo. Dlaczego tak się dzieje? Czy można jakoś temu zaradzić?

Badania społeczne w rewitalizacji – blaski i cenie

Wejście w życie przepisów dotyczących rewitalizacji wprowadziło istotne zmiany w realizacji tego procesu. Wzrosła rola mieszkańców i innych interesariuszy w kreowaniu zmian na obszarach wymagających odnowy. Efektem tego było zwiększenie zainteresowania samorządów realizacją badań społecznych na potrzeby prowadzenia działań związanych z rewitalizacją.

Pułapki analizy ekonomicznej projektów – jak się uchronić przed ryzykiem odrzucenia wniosku?

Zwykle przeprowadzana w sposób niedbały, robiona „od niechcenia”, niejednokrotnie pomijana jako ta mniej istotna część analizy finansowo-ekonomicznej. A przecież to ona decyduje o społecznej przydatności całego projektu, informując tym samym, czy dane przedsięwzięcie „zasługuje” na przyznanie dofinansowania. Mowa oczywiście o analizie ekonomicznej.

Czas na… partycypację!

Choć wiele samorządów traktuje ją jako przykry obowiązek, to ostatnio jakby o niej trochę głośniej. Czy to tylko chwilowa moda na partycypację? Czy samo słowo stało się ostatnimi czasy tak popularne, że właściwie każdy kontakt władzy z obywatelami określany jest mianem partycypacji? Co właściwie oznacza partycypacja? Co możemy nazwać partycypacją, a co z pewnością nie powinno być nią określane? Na ile to tylko „szumne hasło” wygłaszane przez lokalne i krajowe władze, a na ile stanowi przejaw faktycznie realizowanej polityki?

O badaniach społecznych w JST

Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone badania niosą ze sobą szereg korzyści. Najważniejsza z nich to możliwość nawiązania dialogu między władzami lokalnymi a mieszkańcami, co może stanowić impuls do zmian w postrzeganiu roli obywateli w procesie rozwoju lokalnego. Etap realizacji badań to czas, w którym głos mieszkańców staje się ważny, samorząd występuje wówczas w roli słuchacza i inicjatora dyskusji, dlatego może być to pierwszy krok do budowania zaufania obywateli.

O moralnych dylematach doradcy

Twoje życie jest ciągiem gier. Ten krok jest grą. Następny też. I wszystkie kolejne. Niektóre z tych gier mogą skończyć się istotną zmianą. O tym, czy gra jest uczciwa, decyduje stosunek spodziewanych korzyści oraz prawdopodobieństwa wygranej. Znając zasady gry, wchodzisz do niej lub pasujesz. To już zależy od Twojego zamiłowania do ryzyka. Twojego. Przycisku z napisem >>PLAY<< nie naciśnie za Ciebie doradca. Jaka więc w tym wszystkim może być rola doradcy?