E-usługi dla Mazowsza

E-usługi dla Mazowsza

30 kwietnia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów informatyzacji administracji publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wsparcie kierowane będzie do jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów...
Nabór wniosków o dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych

Nabór wniosków o dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych

Ponad 3 mld zł zostaną rozdzielone między samorządy lokalne na realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontem dróg powiatowych oraz gminnych. Rozpoczął się nabór wniosków o dotacje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Do dofinansowania kwalifikuje się...
Zmian w gospodarowaniu odpadami ciąg dalszy

Zmian w gospodarowaniu odpadami ciąg dalszy

18 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja (z 28 lutego 2019 r., poprzednia wersja była datowana na 28 sierpnia 2018 r.) projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Co się zmienia?  Nowy projekt zakłada przede wszystkim...
Niskoemisyjny transport miejski

Niskoemisyjny transport miejski

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkursem objęte są inwestycje...