Centrum Wspierania Nowego Życia

Centrum Wspierania Nowego Życia

W listopadzie 2017 roku nasza firma uczestniczyła w planowaniu inwestycji polegającej na rewaloryzacji zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego zlokalizowanego przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie oraz jego adaptacji w celu nadania mu nowych funkcji...
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

W połowie 2017 roku na zlecenie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie nasza firma przygotowała studium wykonalności inwestycji, której przedmiotem jest rozbudowa platformy wyjazdowej z Polski na drogowym przejściu granicznym w Zosinie. Główny cel...