Planowanie i monitorowanie rozwoju
Strategia Rozwoju Miasta Chełm

Strategia Rozwoju Miasta Chełm

Miasto Chełm, podobnie jak wiele innych ośrodków, podlegało w ostatnich latach wyraźnym zmianom. Dzięki możliwości pozyskania finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy UE, zrealizowano szereg projektów, w szczególności w zakresie polityki...

czytaj dalej
Planowanie inwestycji
Centrum Wspierania Nowego Życia

Centrum Wspierania Nowego Życia

W listopadzie 2017 roku nasza firma uczestniczyła w planowaniu inwestycji polegającej na rewaloryzacji zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego zlokalizowanego przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie oraz jego adaptacji w celu nadania mu nowych funkcji...

czytaj dalej
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

W połowie 2017 roku na zlecenie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie nasza firma przygotowała studium wykonalności inwestycji, której przedmiotem jest rozbudowa platformy wyjazdowej z Polski na drogowym przejściu granicznym w Zosinie. Główny cel...

czytaj dalej
Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2. etap

Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2. etap

Projekt „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” polegał na utworzeniu sieci szerokopasmowej na wybranym obszarze województwa łódzkiego w technologii światłowodowej, która obejmuje swoim zasięgiem znaczną część regionu. W ramach projektu powstała sieć szkieletowa...

czytaj dalej
Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku

Pod koniec 2007 roku konsultanci z naszej firmy przygotowali na zlecenie Miasta Białystok studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku”. Inwestycja stanowiła jeden z elementów budowy miejskiej trasy ruchu przyspieszonego (tzw. Trasy...

czytaj dalej
Badania społeczne
„Generator nawyków” – wielka zmiana małymi krokami

„Generator nawyków” – wielka zmiana małymi krokami

„Generator nawyków” to aplikacja skierowana do ludzi młodych, zadaniem której jest wspieranie ich w utrwalaniu nawyków oczekiwanych przez pracodawców, motywowanie do osiągania wyznaczonych celów oraz uczenie systematyczności w pracy nad sobą. To innowacyjne narzędzie...

czytaj dalej
Kompleksowy proces rewitalizacji Puław

Kompleksowy proces rewitalizacji Puław

Puławy od lat z sukcesem realizują przedsięwzięcia rozwojowe, stając się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym do zamieszkania. Poprawie ulega jakość infrastruktury i usług, przybywa funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Jednak wciąż są takie miejsca, w których...

czytaj dalej
Ustawowa rewitalizacja w Skarżysku-Kamiennej

Ustawowa rewitalizacja w Skarżysku-Kamiennej

Wejście w życie ustawy o rewitalizacji wytyczyło nowy tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmienił się sposób postrzegania tego procesu. Po latach nadużywania pojęcia „rewitalizacja” i realizacji rozproszonych...

czytaj dalej
Strategia Rozwoju Miasta Chełm

Strategia Rozwoju Miasta Chełm

Miasto Chełm, podobnie jak wiele innych ośrodków, podlegało w ostatnich latach wyraźnym zmianom. Dzięki możliwości pozyskania finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy UE, zrealizowano szereg projektów, w szczególności w zakresie polityki...

czytaj dalej
Rewitalizacja
Kompleksowy proces rewitalizacji Puław

Kompleksowy proces rewitalizacji Puław

Puławy od lat z sukcesem realizują przedsięwzięcia rozwojowe, stając się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym do zamieszkania. Poprawie ulega jakość infrastruktury i usług, przybywa funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Jednak wciąż są takie miejsca, w których...

czytaj dalej
Ustawowa rewitalizacja w Skarżysku-Kamiennej

Ustawowa rewitalizacja w Skarżysku-Kamiennej

Wejście w życie ustawy o rewitalizacji wytyczyło nowy tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmienił się sposób postrzegania tego procesu. Po latach nadużywania pojęcia „rewitalizacja” i realizacji rozproszonych...

czytaj dalej
Zamówienia publiczne
Zarządzanie projektami