Okres od czerwca do lipca 2019 r. był dla naszych konsultantów czasem wyjątkowo intensywnej, a jednocześnie niezwykle twórczej i bardzo satysfakcjonującej pracy. Wszystko to za sprawą wsparcia kliku samorządów w pierwszym etapie konkursu realizowanego w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Więcej informacji o samym Programie dostępnych jest tutaj i tutaj.

Uczestniczyliśmy w opracowywaniu zarysów projektów dla gmin z czterech województw. Dogłębnie poznawaliśmy indywidualne uwarunkowania i specyfikę każdej z nich – ich problemy i potencjały. Braliśmy udział w tworzeniu koncepcji rozwoju w oparciu o różnorodne pomysły samorządowców. Realizując badania społeczne (fokusy), rozmawialiśmy z mieszkańcami, przedsiębiorcami i aktywistami społecznymi, poznając ich punkt widzenia i pomysły na rozwój miast. Choć główne problemy wszystkich naszych Klientów koncentrowały się wokół sfery demograficznej (depopulacja, starzenie się społeczeństwa), to różne były przyczyny ich wystąpienia. Różne zatem musiało być podejście do ich rozwiązania.

Zmagaliśmy się po drodze z wieloma trudnościami, z których największą stanowiła walka z czasem. Nie mniejszym problemem była konieczność kilkukrotnego dostosowywania zapisów fisz, by wszystkie ważne treści znalazły swoje miejsce w bardzo ograniczonej ze względu na limity znaków ilości miejsca. I to nam się udało!

Jesteśmy dumni i cieszymy się, gdyż wszyscy nasi Klienci zgodnie przyznają, że czują się przez nas wysłuchani, a efekt naszej wspólnej ciężkiej pracy oddaje istotę ich problemów, potencjałów oraz pomysłów na zatrzymanie i odwrócenie niekorzystnych przemian społecznych. Za wszystkich trzymamy kciuki i głęboko wierzymy, że ich wartościowe projekty otrzymają szansę wdrożenia.