W okresie od maja 2016 r. do października 2018 r. Gmina Stalowa Wola realizowała projekt pn. „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T” dofinansowany ze środków UE. Nasza firma wspierała Gminę w całym procesie aplikowania o środki, w szczególności poprzez przygotowanie studium wykonalności projektu. Przedmiotem inwestycji było stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do dworca pasażerskiego Stalowa Wola zlokalizowanego w sieci TEN-T poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza, Solidarności i nowo projektowanego odcinka, budowę i przebudowę drogi gminnej ul. Solidarności wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grabskiego oraz budową łącznika drogowego pomiędzy ul. Grabskiego i ul. Energetyków, a także budowę skrzyżowania typu rondo na ul. Energetyków.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

34 389 369,23 PLN

Kwota dofinansowania

9 997 933,31 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

Foto: Radosław Drożdżewski, [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons