Ponad 3 mld zł zostaną rozdzielone między samorządy lokalne na realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontem dróg powiatowych oraz gminnych. Rozpoczął się nabór wniosków o dotacje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Do dofinansowania kwalifikuje się ponadto budowa, przebudowa lub remont skrzyżowań dróg gminnych i powiatowych z innymi drogami publicznymi oraz przebudowa dróg wewnętrznych w celu zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Najwięcej, bo niemal 380 mln zł, otrzymają samorządowcy z województwa mazowieckiego. Blisko 338 mln zł rozdzielone zostanie między JST w województwie lubelskim. Na trzecim miejscu pod względem kwoty przeznaczonej na nabór znalazło się województwo wielkopolskie – niespełna 272 mln zł.

Mapa podkładowa: NordNordWest [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Środki finansowe z Funduszu mogą zostać przyznane zarówno na inwestycje, których realizacja rozpoczyna się w 2019 roku, jak i na zadania będące w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji. Niekwalifikowalne są natomiast projekty, które zostały ukończone. Swoistym novum jest możliwość dofinansowania zadań wieloletnich przy uwzględnieniu ustalonych limitów rocznych. Poziom dofinansowania wynosi od 50% do nawet 80% przewidywanych kosztów kwalifikowalnych i uzależniony jest od wielkości dochodów własnych JST.

Nabór wniosków prowadzony jest przez właściwych Wojewodów. W województwie lubelskim wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań drogowych powiatowych oraz gminnych wyniesie 337 716 367,16 zł, w tym 50% środków zostanie przeznaczone na zadania powiatowe i 50% na zadania gminne. W przypadku zadań wieloletnich limit zaciągniętych zobowiązań w każdym kolejnym roku nie może przekroczyć kwoty: 105 003 861,14 zł. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 kwietnia.

Foto: Paweł Kuźniar NordNordWest [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons