Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkursem objęte są inwestycje polegające na elektryfikacji linii komunikacji miejskiej, przez co rozumie się wymianę pojazdów spalinowych na autobusy elektryczne lub trolejbusy wyposażone w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania. Kwalifikowalne są również wydatki z zakresu niezbędnej infrastruktury do ładowania pojazdów.

Celem konkursu jest promocja i rozwój elektromobilności w obsłudze transportu miejskiego. Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych ma pomóc samorządom wdrożyć działania zmierzające do rozwoju niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego oraz wypełnienia zobowiązań wynikających
z ustawy o elektromobilności. Jest to kolejny krok na drodze do elektryfikacji transportu w Polsce.

Wnioski można składać do końca stycznia 2019 roku w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. Szczegóły dot. naboru dostępne na stronie: https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/1177-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach