Planowanie i monitorowanie rozwoju

Wierzymy w wartość planowania. Uważnie słuchamy i patrzymy, by Cię poznać

Strategia rozwoju

Strategie branżowe

Raport monitoringowy

O planowaniu strategicznym

Jeśli chcesz sprawić, by rozwój Twojej jednostki przebiegał optymalnie, musisz go strategicznie planować. Opracowanie strategii ogólnej lub branżowej – dotykającej tylko określonego obszaru działalności – to zadanie, które pochłania sporo czasu i energii, pozwala jednak na wczesną ocenę szans i ryzyk oraz na wybór pożądanego kierunku działania. Nigdy nie pozwalaj, by strategię tworzył ktoś za Ciebie! Jeśli jednak chcesz zwiększyć jej oddziaływanie edukacyjne, marketingowe, polityczne, by stała się skuteczniejszym narzędziem pozyskania zewnętrznych środków finansowych, zaproś do współpracy specjalistów, którzy połączą Twoją wiedzę i wizję z własnym unikatowym doświadczeniem.

Czytaj dalej

Tworzenie strategii to nasza specjalność. Wierzymy w wartość planowania. Uważnie słuchamy i patrzymy, by poznać jednostkę. Pomagamy zidentyfikować, właściwie ocenić i nazwać potencjały i niedomagania. Jesteśmy z zewnątrz i wiemy o Kliencie mniej niż on sam, ale wspólnie definiujemy to, co wie, dodając do tego swoją świeżą ocenę, doświadczenia wyniesione z innych projektów i oryginalne pomysły.

Trafiamy w sedno, formułując wizję, cele i zadania. Pomagamy skupić się na działaniach, które są ambitne, ale wykonalne. Programujemy przyszłość dokumentu, by Klient wiedział, jak wykorzystać go w przyszłości.

Angażujemy się. Rezerwujemy sobie czas na bezpośrednie spotkania, jesteśmy gotowi do poddawania wyników naszych prac ocenie Klienta i innych interesariuszy.  W swoich działaniach uwzględniamy proces partycypacji społecznej i potrzebę zapewniania dokumentowi odpowiedniego odbioru społecznego.

Strategia rozwoju

Opracowujemy strategie rozwoju począwszy od diagnozy stanu aktualnego jednostki, poprzez określenie wizji…

misji i celów strategicznych, wskazanie pożądanych kierunków działań wraz z planem finansowym, na opisie systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji skończywszy. W ramach usługi prowadzimy procesy promocji oraz uspołecznienia strategii. Oferujemy również przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Strategie branżowe

 
Opracowujemy plany branżowe – rozwijające strategię główną oraz tworzone niezależnie od niej

Posiadamy unikatowe doświadczenia w zakresie tworzenia planów dotyczących:

  • rewitalizacji
  • rozwoju mieszkalnictwa,
  • publicznego transportu zbiorowego,
  • rozwoju turystyki,
  • rozwoju infrastruktury społecznej,
  • rozwoju infrastruktury technicznej.

Raport monitoringowy

Prowadzimy procesy monitorowania i ewaluacji dokumentów strategicznych…

 których istotą jest weryfikacja skuteczności realizowanych działań i stopnia osiągania zamierzonych celów oraz podjęcie decyzji o ewentualnej aktualizacji dokumentu. W ramach prac przygotowujemy raporty, informacje dla społeczeństwa, formułujemy rekomendacje i wnioski ewaluacyjne.

Rzetelne analizy

Dostępność

Zobacz, co docenili nasi Klienci

Właściwe wnioski

Koncentracja na przyszłości

Piękna forma i zrozumiała treść

Kluczowe doświadczenia

Strategia Rozwoju Miasta Chełm

Strategia Rozwoju Miasta Chełm

Miasto Chełm, podobnie jak wiele innych ośrodków, podlegało w ostatnich latach wyraźnym zmianom. Dzięki możliwości pozyskania finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy UE, zrealizowano szereg projektów, w szczególności w zakresie polityki...

czytaj dalej