Planowanie inwestycji

Najlepszy plan dla Twojego pomysłu

Studium wykonalności Biznesplan

Raport przedinwestycyjny

Prognoza finansowa

Wniosek o finansowanie

O planowaniu inwestycji

Początkiem każdej inwestycji jest pomysł. Droga od niego do zakończonej realizacji może być niezwykle zawiła. Jednak wsparcie doświadczonego doradcy w weryfikacji zasadności i wykonalności pomysłu oraz w odpowiednim przygotowaniu projektu może pomóc pokonać trudności i osiągnąć zamierzone cele. Bardzo często konieczne jest przy tym połączenie wiedzy z zakresu technologii, zarządzania, finansów i prawa z umiejętnością krytycznego patrzenia. Jedno wiemy na pewno – to rzetelne planowanie i prognozowanie pozwala zamieniać projekty w sukces.

Analizy przedinwestycyjne są centralnym punktem naszych doświadczeń. Łączymy wiedzę ekonomiczną i prawną z umiejętnościami analitycznego i krytycznego patrzenia na projekt, by dostarczyć zdrowego osądu na temat przedsięwzięcia. Analizujemy i kalkulujemy koszty i korzyści związane z korzystaniem z różnych źródeł finansowania. Prognozujemy skutki realizacji oraz zaniechania przedsięwzięcia zarówno dla samego inwestora, jego sytuacji finansowej i pozycji rynkowej, jak też dla jego odbiorców. Pomagamy przygotować dokumenty związane z pozyskiwaniem finansowania m.in. z funduszy unijnych, funduszy norweskich i EOG czy kredytów bankowych.

Oto, co możemy dla Ciebie zrobić:

  • ocenimy wykonalność i zasadność planowanych przez Ciebie działań oraz ich wpływ na osiągnięcie założonych celów,
  • pomożemy Ci znaleźć najlepsze dla Ciebie źródło finansowania Twojego przedsięwzięcia,
  • sporządzimy kompletną dokumentację na potrzeby pozyskania finansowania ze środków zewnętrznych (dotacje, kredyty, pożyczki),
  • pomożemy Ci ustalić zakres projektu w taki sposób, aby zmaksymalizować Twoje szanse na zdobycie finansowania,
  • pozyskamy dla Ciebie niezbędne uzgodnienia, zgody i pozwolenia.

Studium wykonalności/Biznesplan

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu studiów wykonalności, które są…

 niezbędne do ubiegania się o środki z większości funduszy bezzwrotnych. Przygotowujemy również dokumentację pozwalającą ocenić zasadność i efektywność zamierzeń biznesowych. Nasze opracowania są czytelne i przejrzyste, zawierają kompletne informacje o inwestycji, inwestorze, założeniach przychodowo-kosztowych, analizę wyników finansowych wraz z analizą ryzyka i wrażliwości.

Raport przedinwestycyjny

Na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa realizujemy…

raporty przedinwestycyjne, które pomagają podjąć decyzję o realizacji lub zaniechaniu wdrożenia przedsięwzięcia. Charakterem są one zbliżone do biznesplanu, jednakże zwykle stanowią jego nieco uproszczoną formę.

Prognoza finansowa

W oparciu o wiarygodne założenia…

dotyczące inwestycji, obiektywne dane nt. kształtowania się poziomu cen, rzetelne analizy popytu oraz informacje dotyczące bieżącej działalności Klienta, przygotowujemy prognozy nakładów inwestycyjnych oraz kosztów i przychodów operacyjnych związanych z planowanym przedsięwzięciem. Na tej podstawie opracowujemy również prognozę sprawozdań finansowych Klienta wraz z ich analizą. W efekcie Klient otrzymuje narzędzie, dzięki któremu może ocenić finansową opłacalność inwestycji.

Wniosek o finansowanie projektu

Opracowujemy wnioski o finansowanie, które są…

niezbędne przy pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji ze źródeł zewnętrznych zarówno zwrotnych
(kredyty, pożyczki), jak i bezzwrotnych (dotacje). W oparciu o naszą wiedzę i zgromadzone od Klienta informacje tworzymy dokument, który zawiera podstawowe informacje o zamierzeniach planowanych do realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia zawarte zostają w studium wykonalności lub biznesplanie. Zapisy formułujemy w taki sposób, by maksymalizować punktację projektu.

Zobacz, co docenili nasi Klienci

Zorientowanie na sukces

Szczerość

Zobacz, co docenili nasi Klienci

Ostrożność

Estetyka

Ocena ryzyka

Wykonalny plan

Kluczowe doświadczenia

Centrum Wspierania Nowego Życia

Centrum Wspierania Nowego Życia

W listopadzie 2017 roku nasza firma uczestniczyła w planowaniu inwestycji polegającej na rewaloryzacji zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego zlokalizowanego przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie oraz jego adaptacji w celu nadania mu nowych funkcji...

czytaj dalej
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

W połowie 2017 roku na zlecenie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie nasza firma przygotowała studium wykonalności inwestycji, której przedmiotem jest rozbudowa platformy wyjazdowej z Polski na drogowym przejściu granicznym w Zosinie. Główny cel...

czytaj dalej