Gmina Kolbuszowa realizuje projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa”, którego głównym celem jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji oraz dostosowanie jej do wymogów Unii Europejskiej. Inwestycja dotyczy budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego w Gminie oraz opracowania i wdrożenia modelu hydraulicznego i systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS. Prace prowadzone są w różnych częściach miasta oraz w miejscowościach Nowa Wieś i Kolbuszowa Górna.

Od lipca 2017 roku konsultanci naszej firmy uczestniczą w zespole zarządzającym projektem, odpowiadając za odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań: „Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa” oraz „Opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej”, nadzór nad ich realizacją oraz odbiorem prac.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

15 257 885,38 PLN

Kwota dofinansowania

7 874 083,07 PLN

Źródło dofinansowania

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach