Opole Lubelskie jako jedna z dwudziestu gmin w Polsce i trzech w województwie lubelskim (obok Lublina i Hrubieszowa) swój proces rewitalizacji przygotowuje z wykorzystaniem funduszy UE w ramach modelowej rewitalizacji miast. Zobowiązuje ją to do wypracowania wzorcowych rozwiązań rewitalizacyjnych możliwych do wdrożenia w innych samorządach. Jednym z takich narzędzi ma być przygotowany przez nas program mieszkaniowy dedykowany młodym rodzinom.

W ramach procesu rewitalizacji Opole Lubelskie postawiło przed sobą niezwykle trudne zadanie, jakim jest społeczno-gospodarcze ożywienie historycznego centrum miasta – terenu szczególnie wymagającego odnowy. Jako jeden z kierunków tego ożywienia wskazano przywrócenie obszarowi centralnemu częściowej funkcji mieszkaniowej poprzez poprawę warunków do zamieszkania oraz zagospodarowanie pustych lokali mieszkalnych. Wśród narzędzi, które mają to umożliwić, znalazł się Program Mieszkań dla Młodych Rodzin. Na tym etapie rozpoczęliśmy naszą współpracę z Gminą, by idei Programu nadać konkretny kształt i stworzyć rozwiązanie możliwe do wdrożenia. Ma ono być innowacyjną metodą ożywienia przestrzeni przy jednoczesnym wsparciu zarówno młodych dążących do samodzielności rodzin, jak i właścicieli pustostanów.

Prace nad Programem trwały kilka miesięcy i zakończyły się na początku 2018 roku. Podstawowym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Programu oraz warunki uczestnictwa jest opracowany przez nas Regulamin. Przygotowane załączniki, takie jak wnioski, oświadczenia, umowy stanowią natomiast gotowe narzędzia niezbędne do jego wdrożenia.

Idea i główne założenia Programu zostały zaprezentowane 18.04.2018 podczas konferencji pt. „Rewitalizacja w małych miastach” zorganizowanej w Opolu Lubelskim dla samorządowców z całej Polski. Wierzymy, że rozwiązanie wypracowane przez nas wspólnie z Gminą stanie się wzorcowym narzędziem ożywienia społecznego centrów miast poprzez wsparcie wynajmu w prywatnych zasobach mieszkaniowych.

Na konkretne efekty Programu musimy jednak jeszcze trochę poczekać, bowiem jego wdrożenie planowane jest nie wcześniej niż w drugiej połowie 2019 r. My z pewnością będziemy śledzić rezultaty, jakie dla Opola i jego mieszkańców przyniesie realizacja Programu Mieszkań dla Młodych Rodzin.