W okresie od lipca do grudnia 2016 roku przygotowaliśmy dla Gminy Stara Kornica program rewitalizacji. Opracowany dokument stanowi obecnie podstawę wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów o charakterze przede wszystkim społecznym, ale również gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym w częściach gminy, w których zdiagnozowano zjawiska kryzysowe.
Foto by: Grzegorz W. Tężycki (GNU Free Documentation License)