Na początku 2016 roku nasza firma wspierała Gminę Stalowa Wola w procesie aplikowania o środki na realizację projektu pn. „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych”, uczestnicząc w planowaniu inwestycji i przygotowując studium wykonalności dla niej.

Projekt miał na celu podniesienie jakości i rozszerzenie zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Stalowej Woli oraz gminne jednostki organizacyjne. W wyniku jego realizacji uruchomionych zostało 7 usług wewnątrzadministracyjnych, 21 e-usług publicznych na 4. i 5. poziomie dojrzałości, 13 e-usług na 3. poziomie dojrzałości oraz jedna e-usługa na 2. poziomie dojrzałości.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

4 527 044,52 PLN

Kwota dofinansowania

3 414 353,15 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e usług