W czerwcu 2008 r. nasza firma opracowała studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach wraz z obiektami towarzyszącymi”. Przedmiotem inwestycji było utworzenie nowoczesnej bazy sportowej poprzez budowę i przebudowę obiektów sportowych zlokalizowanych w ogólnodostępnym kompleksie sportowym przy ulicy Hauke Bossaka w Puławach.

Projekt miał na celu poprawę jakości i dostępności oferty sportowo-rekreacyjnej Miasta Puławy oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu lubelskiego w oparciu o wykorzystanie dostępnych warunków sportowo-rekreacyjnych. W wyniku jego realizacji w 2011 roku udostępniono wielofunkcyjny obiekt sportowy o wysokim standardzie umożliwiający organizację zajęć treningowych, lekcyjnych zawodów sportowych oraz spotkań ligowych na najwyższym poziomie sportowym i organizacyjnym. Inwestycja przyczyniła się do poprawy standardu usług świadczonych przez MOSiR oraz zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców. Jej efektem był ponadto wzrost możliwości organizowania różnorodnych imprez sportowych i rekreacyjnych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ich uczestników.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

49 036 502,04 PLN

Kwota dofinansowania

14 000 000,00 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

Foto: Bogdan Starościak [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons