Na przełomie 2008 i 2009 roku opracowaliśmy dla Miasta Puławy studium wykonalności dla projektu: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Mieście Puławy łączącego drogę wojewódzką nr 801 z drogą krajową nr 12”.

Głównym celem przedsięwzięcia było usprawnienie ruchu w Mieście Puławy poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej oraz kompleksowe odnowienie infrastruktury leżącej w obrębie pasa drogowego. W ramach projektu w latach 2010-2012 przebudowano m.in. 10 skrzyżowań, blisko 3 km chodników, 25 przejść dla pieszych, 5 progów zwalniających i 3 zatoki autobusowe oraz wybudowano 0,5 km ścieżek rowerowych, 31 punktów oświetleniowych, 2 zatoki autobusowe i 144 miejsca postojowe.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

7 999 334,86 PLN

Kwota dofinansowania

2 999 665,73 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy

Foto: Józef Babij, fotobabij.blogspot.com