Pod koniec 2007 roku konsultanci z naszej firmy przygotowali na zlecenie Miasta Białystok studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku”. Inwestycja stanowiła jeden z elementów budowy miejskiej trasy ruchu przyspieszonego (tzw. Trasy Generalskiej). Jej głównym celem była poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych regionu północno-wschodniej Polski z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Przebudowa ul. Gen. St. Maczka poprawiła zarówno jakość komunikacji na terenie miasta, jak i warunki krajowego i międzynarodowego ruchu tranzytowego, biegnącego po drodze objętej przebudową. Realizacja projektu przyczyniła się ponadto do podniesienia poziomu konkurencyjności i ożywienia gospodarczego całego województwa podlaskiego.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

167 035 652,13 PLN

Kwota dofinansowania

126 029 145,00 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Infrastruktura drogowa
Foto: Horakvlado [CC BY-SA 4.0], Wikimedia Commons