Puławy są niezwykle istotnym – drugim po Lublinie – ośrodkiem badawczo-naukowym w województwie lubelskim. Siłę miasta w tym zakresie stanowią funkcjonujące na jego terenie ośrodki naukowo-badawcze oraz działalność lidera polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Dążenie do wzmocnienia i pełnego wykorzystania posiadanego potencjału w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Puław przerodziło się w ideę utworzenia Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego stanowiącego swoistą platformę współpracy między sferą nauki i biznesu umożliwiającą transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw.

Nasza firma dwukrotnie uczestniczyła w planowaniu inwestycji związanych z PPN-T, dotyczących jego utworzenia, a następnie rozbudowy, przygotowując studia wykonalności projektów i wspierając Miasto Puławy w pozyskaniu dofinansowania na ich realizację.

Projekt „Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych” zrealizowany został w latach 2010-2012 przy współfinansowaniu unijnym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu przekracza 77 mln zł, z czego ponad 65 mln zł stanowiło dofinansowanie z UE. Efektem projektu było powstanie i udostępnienie nowoczesnej i atrakcyjnej bazy lokalowej, niezbędnej dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej opartej na nowoczesnych technologiach.

By jeszcze bardziej zdynamizować rozwój gospodarczy Puław i całego regionu dzięki wzmocnieniu potencjału badawczego PPN-T, Miasto Puławy w 2014 roku rozpoczęło rozbudowę ośrodka o nowe laboratoria i pracownie. Projekt „Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego” o łącznej wartości przekraczającej 37 mln zł uzyskał blisko 33 mln zł dofinansowania z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Realizacja projektu pozwoliła na rozszerzenie oferty Parku i dostosowanie jej do oczekiwań najemców, w szczególności lokalnych przedsiębiorstw działających w branży chemicznej kooperujących z Zakładami Azotowymi.

Obecnie Puławski Park Naukowo-Technologiczny stanowi ważny punkt na regionalnej mapie ośrodków innowacyjności, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego nie tylko Puław, ale i całego województwa.

Szczegóły projektu

Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych

Wartość projektu

77 242 781,42 PLN

Kwota dofinansowania

65 266 902,00 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji

Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Wartość projektu

37 025 581,00 PLN

Kwota dofinansowania

32 908 900,63 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji, Budżet Państwa

Foto by: Józef Babij, fotobabij.blogspot.com