W okresie od maja do października 2008 nasza firma wspierała Miasto Puławy w ubieganiu się o środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Puławy w sieci – budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej i usług”, przygotowując studium wykonalności dla projektu. Następnie jako podwykonawcy w okresie od września 2010 do lutego 2012 r. nasi konsultanci pełnili funkcje specjalisty ds. rozliczeń oraz specjalisty ds. prawnych w zespole zarządzającym projektem.

Przedsięwzięcie realizowane było od listopada 2007 do grudnia 2013 na terenie Puław oraz Końskowoli. Jego przedmiotem była budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Puławach (Puławskiej Sieci Informatycznej), podłączenie do niej Urzędu Gminy w Końskowoli, rozbudowa sieci PIAP-ów, budowa centrum Zarządzania Siecią, rozbudowa infrastruktury technicznej Urzędu Miasta Puławy, stworzenie systemu telefonii cyfrowej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu w Puławach i Końskowoli oraz wykorzystanie technik informacyjnych, co miało przełożyć się na budowę społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

17 965 825,46 PLN

Kwota dofinansowania

11 921 731,82 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne