Rewitalizacja

Ułóżmy miasto od nowa

Program rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny

Menadżer rewitalizacji

O rewitalizacji

Rewitalizacja to bardzo ważne zadanie, jakie stoi przed polskimi gminami. To właśnie dlatego do samorządów skierowana została na ten cel tak duża wiązka środków. Sam proces jest jednak niezwykle trudny, dlatego, aby był skuteczny, wymaga umiejętnego zaplanowania i konsekwentnej realizacji. Wspieramy samorządy w organizowaniu i prowadzeniu procesu rewitalizacji.

Zapoznaj się z naszą ofertą i zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić:

  • pomożemy Ci wybrać model rewitalizacji, w którym powinieneś działać,
  • wskażemy, które obszary w Twojej gminie faktycznie wymagają odnowy,
  • opracujemy dla Ciebie program rewitalizacji, który będzie czytelny, przejrzysty i możliwy do wdrożenia,
  • pokażemy Ci innowacyjne podejście do rozwiązania największych problemów Twojej gminy,
  • razem z Tobą wybierzemy tylko takie przedsięwzięcia, które można i warto zrealizować. Podpowiemy, również, jak je sfinansować,
  • zadbamy o to, by nauczyć wszystkich interesariuszy, jaka jest ich rola w tym procesie,
  • zajmiemy się tym, by dokument zyskał pozytywną opinię wymaganych instytucji,
  • zapewnimy dobry odbiór społeczny proponowanych zmian, by Twoje pożyteczne inicjatywy zyskały aprobatę mieszkańców,
  • przygotujemy pracowników urzędu do skutecznego koordynowania procesu rewitalizacji. Pokażemy, jak prowadzić monitoring i ewaluację.

Jeśli zamawiasz takie usługi, zawsze proś wykonawcę o przedstawienie koncepcji ich realizacji – dopiero w niej zauważysz różnicę podejścia i zyskasz narzędzie, by rozliczyć tych, którzy Ci doradzają.

Program rewitalizacji

Opracowujemy gminne i lokalne programy rewitalizacji. Prowadzimy proces wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Identyfikujemy jego największe potencjały i problemy. Pomagamy zdefiniować przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz znaleźć dla nich potencjalne źródła finansowania. Dbamy o to, by program obejmował inicjatywy wykonalne oraz faktycznie wspierające realizację wizji obszaru rewitalizacji. Rozmawiamy z interesariuszami tak, by uwierzyli w pozytywne zmiany i chcieli w nich uczestniczyć.

}

Projekt rewitalizacyjny

Pomagamy w przygotowaniu projektów z zakresu rewitalizacji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie oraz w ich realizowaniu

Dzięki ogromnemu doświadczeniu w doradztwie inwestycyjnym potrafimy wskazać mocne i słabe strony każdej inicjatywy oraz przygotować projekt tak, by zmaksymalizować jego szanse na zdobycie dofinansowania. Zarządzając projektami rewitalizacyjnymi, zapewniamy osiągnięcie nie tylko wskaźników rozliczeniowych, ale również realizację wyznaczonych w danej gminie celów rewitalizacji.

Menadżer rewitalizacji

Potrafimy kompleksowo zarządzać procesem rewitalizacji w gminie: wybrać odpowiedni model, opracować dokumentację, pozyskać środki…

 przekonać do rewitalizacji mieszkańców i innych interesariuszy, nadzorować wdrażanie oraz prowadzić procesy monitorowania i ewaluacji. To najbardziej kompletna oferta na rynku! Jeśli gmina chce samodzielnie koordynować realizację procesu rewitalizacji, możemy włączyć się w jej działania, przeszkolić pracowników i udzielić wsparcia w kolejnych jego etapach.

Sprawdzone metody

Nowatorskie rozwiązania

Zobacz, co docenili nasi Klienci

Dzielenie się wiedzą

Obiektywne spojrzenie

Wykonalne zadania

Otwartość na rozmowę

Analiza ryzyka

Kluczowe doświadczenia

Kompleksowy proces rewitalizacji Puław

Kompleksowy proces rewitalizacji Puław

Puławy od lat z sukcesem realizują przedsięwzięcia rozwojowe, stając się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym do zamieszkania. Poprawie ulega jakość infrastruktury i usług, przybywa funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Jednak wciąż są takie miejsca, w których...

czytaj dalej
Ustawowa rewitalizacja w Skarżysku-Kamiennej

Ustawowa rewitalizacja w Skarżysku-Kamiennej

Wejście w życie ustawy o rewitalizacji wytyczyło nowy tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmienił się sposób postrzegania tego procesu. Po latach nadużywania pojęcia „rewitalizacja” i realizacji rozproszonych...

czytaj dalej