W połowie 2017 roku na zlecenie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie nasza firma przygotowała studium wykonalności inwestycji, której przedmiotem jest rozbudowa platformy wyjazdowej z Polski na drogowym przejściu granicznym w Zosinie. Główny cel projektu stanowi zwiększenie otwartości i bezpieczeństwa granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim poprzez ułatwienie przekraczania granicy przez ludzi, dobra i usługi oraz wzmocnienie kontroli na przejściu granicznym pozwalające na ograniczenie występowania zjawisk niepożądanych.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

7 429 965,22 PLN

Kwota dofinansowania

6 686 793,52 PLN

Źródło dofinansowania

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

Foto: Przemysław Czopor [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons