Budowa sieci szerokopasmowej w Województwie Lubelskim stanowi element szerszego przedsięwzięcia, obejmującego pięć województw, jakim jest „Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW)”. Powstała w ramach inwestycji infrastruktura szerokopasmowa umożliwia podstawowy dostęp do Internetu. Budowę sieci zakończono 31 sierpnia 2015 r.

W okresie od maja 2012 do czerwca 2014 konsultanci naszej firmy byli zaangażowani w prace zespołu zarządzającego projektem realizowanym w Województwie Lubelskim. Zakres świadczonych przez nas usług obejmował doradztwo techniczno-ekonomiczne w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń aktywnych regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z Operatorem Infrastruktury.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

385 084 244,27 PLN

Kwota dofinansowania

298 376 133,33 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Działanie 2.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, budżet państwa