Na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku nasza firma przygotowała na zlecenie Gminy Tomaszów Mazowiecki studium wykonalności projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe I, Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki” oraz wspierała Wnioskodawcę w całym procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków UE. Przedmiotem inwestycji realizowanej w latach 2015-2020 jest budowa sieci kanalizacyjnej o długości ok. 32,3 km oraz sieci wodociągowej o długości 6,84 km, a także rozbudowa stacji wodociągowej.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

30 437 148,01 PLN

Kwota dofinansowania

13 709 023,66 PLN

Źródło dofinansowania

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach