Na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku konsultanci z naszej firmy na zlecenie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie przygotowali studium wykonalności projektu polegającego na rozbudowie polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Hrebennem i wprowadzeniu obsługi ruchu pieszego i rowerowego. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie otwartości i bezpieczeństwa granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim poprzez ułatwienie przekraczania granicy przez ludzi, dobra i usługi oraz wzmocnienie kontroli na przejściu granicznym pozwalające na ograniczenie występowania zjawisk niepożądanych.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

12 024 836,16 PLN

Kwota dofinansowania

10 822 352,39 PLN

Źródło dofinansowania

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020