Zamówienia publiczne

Mądrze wydawać publiczne pieniądze

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Partnerstwo publiczno-prywatne

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamówienia typu „in house”

O zamówieniach publicznych

Jak mądrze wydać publiczne pieniądze? Ograniczenia prawne nie powinny zawężać odpowiedzi na to pytanie do sfery wybrania najniższej ceny za dany produkt lub usługę. By mądrze wydać środki, trzeba wiedzieć, co chcemy zamówić oraz na jakich warunkach rynek jest nam w stanie to dostarczyć.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu współpracy z licznymi podmiotami publicznymi wspieramy naszych Klientów w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Być może zamówienia publiczne to dla Ciebie element codzienności. W czym jednak możemy Ci pomóc?

  • pomożemy Ci, jeśli zamówienie ma niecodzienny charakter, na przykład, gdy potrzebujesz skorzystać z trybu dwustopniowego,
  • pomożemy Ci zastosować procedurę in house,
  • przygotujemy dla Ciebie OPZ w dziedzinach, w których brakuje Ci odpowiednich specjalistów,
  • zadbamy, by to, co zamawiasz, było tym, czego rzeczywiście potrzebujesz,
  • opracujemy dla Ciebie odpowiednie do Twojego zamówienia pozacenowe kryteria oceny ofert. Damy Ci narzędzia i wiedzę, byś mógł z nich skorzystać bez obaw o zarzuty stronniczości,
  • zbadamy rynek, byś wiedział, co w zamówieniu może spowodować wzrost kosztów lub ograniczenie konkurencji,
  • przeanalizujemy oferty, szczególnie w tych częściach, które decydują o przedmiocie zamówienia oraz o zasadach jego realizacji,
  • przygotujemy uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, które obroni podjętą przez Ciebie decyzję,
  • wesprzemy Cię w przeprowadzeniu procedury niezbędnej dla zawarcia umowy w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego.
i

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Umożliwiamy klientom przekazanie nam odpowiedzialności za przeprowadzenie postępowania. Jest to przydatne szczególnie w sytuacji…

gdy zamówienie odbiega charakterem od postępowań, jakie zwykł zlecać dany podmiot publiczny, na przykład wyróżnia się rozległością, nietypową dla zamawiającego branżą lub trudnością w określeniu przedmiotu zamówienia. Pracowaliśmy przy złożonych postępowaniach o wartościach opiewających na setki milionów złotych, możemy zatem w Twoim imieniu przeprowadzić w całości lub w części postępowanie obejmujące dialog technologiczny, negocjacje lub dialog konkurencyjny aż po ewentualną notyfikację do Prezesa UZP.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Wykorzystanie PPP do finansowania przedsięwzięć o charakterze publicznym jest wartościową możliwością dla odważnych samorządów…

Przy stosowaniu tego narzędzia konieczne jest jednak poza odwagą również dużo roztropności. Pomagamy jednostkom w ocenie tego, na ile użytecznym rozwiązaniem dla danej branży i projektu może być PPP. W ramach usługi doradczej bazujemy na modelowaniu efektów przedsięwzięcia w sferze finansowej i społecznej, dając klientowi możliwość podjęcia optymalnych decyzji. Łączymy wiedzę i doświadczenie prawne i ekonomiczne, by umożliwić efektywne połączenie interesów podmiotu publicznego i prywatnego kapitału.

l

Opis Przedmiotu Zamówienia

Doświadczenie wyniesione z projektów, które przygotowywaliśmy lub którymi zarządzaliśmy, pozwala na przygotowanie wartościowego opisu przedmiotu zamówienia

 Na nasze usługi warto zdać się w odniesieniu do tematów związanych między innymi z następującymi dziedzinami:
• Teleinformatyka
• E-usługi publiczne
• Systemy informacji przestrzennej (GIS)
• Transport niskoemisyjny
• Modelowanie hydrauliczne
• Usługi zarządzania
• Inne wysokospecjalistyczne usługi

Zamówienia typu in house

Regulacja prawna dotycząca zamawiania z wolnej ręki u własnych spółek jest stosunkowo nowa w polskim systemie zamówień publicznych

Jednostki publiczne często zapominają o ograniczeniach z tym związanych, co może mieć znaczenie dla legalności ich działań. Ocenimy, podpowiemy i przygotujemy Cię do tego, by wykonanie zamówienia in house stało się bezpieczną drogą realizowania zadań Twojej jednostki.

Wspólna praca

Skrupulatność i profesjonalizm

Zobacz, co docenili nasi Klienci

Ochrona Zamawiającego

Przejrzystość dokumentacji

Zdrowy rozsądek

Kluczowe doświadczenia